عضویت در خبرنامه

سیستم پکیج همکاران

تبدیل تاریخ

  " گواهینامه های استاندارد بین المللی شاخص های مدیریتی و نظام خدماتی " 

مجموعه توتک سفر مفتخر است که با اهتمام به ارزش گذاری برای مسافرین محترم وبه پاس اعتماد  مشتریان خودو در راستای الزامات و استانداردهای بین المللی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با رعایت شاخص های مدیریتی ونظام خدماتی و سازمانی پس از طی فرآیندهای تعیین شده و پیاده سازی سیستم های مدیریتی در مجموعه خود ، گواهینامه های استانداردهای بین المللی حوزه خدمات مسافرتی و گردشگری را از مجموعه GRS انگلستان(GRS Group) تحت اعتبار مراجع اعتبار دهنده ملی انگلستان اخذ نماید .

شایان به ذکر است مجموعه توتک سفر اولین دفتر خدمات مسافرتی است که در ایران موفق به اخذ 5 استاندارد از استانداردهای بین المللی از مجموعه GRSانگلستان گردیده است .

گواهی تضمین کیفیت خدمات        

                                                گوهی رسیدگی به شکایاتن مشتریانگواهی امنیت اطلاعات و داده هاارزش افزوده برند 

                                                رضایتمندی مشتری از کیفیت خدماتشاخص رضایتمندی مشتریمدیریت خلاق و نوآور

 

لوح مجوز

لوح مجوز